Svi imamo ista prava i treba da imamo jednake uslove da ostvarimo svoje životne potrebe i ciljeve. Tamo gde uslovi nisu jednaki, naša je zajednička obaveza da kao društvo reagujemo i uradimo sve što je potrebno da tu nepovoljnu situaciju popravimo. Sa namerom da se mladim ženama i muškarcima sa invaliditetom obezbede bolji uslovi za samostalno kretanje, a šira zajednica upozna sa njihovim potrebama, realizovan je međunarodni projekat uz podršku Erasmus+ programa EU, u kojem je učestvovalo i udruženje Azbuki iz Niša.

Udruženja iz Srbije, Italije i Bugarske su tokom zajedničkih aktivnosti pripremila i realizovala trening kurs za mlade sa invaliditetom o pravima koja se tiču samostalnosti pri kretanju i zaštiti ovih prava, , a kreirana je i platforma za onlajn mapiranje pristupačnih mesta za mlade sa invaliditetom. Mapu lokacija u Nišu pogledajte na sajtu projekta.

“Za razliku od svojih vršnjaka i vršnjakinja, mladi sa teškoćama u kretanju žive sa velikim rizikom od socijalne isključenosti zbog nemogućnosti da dođu do mesta za razonodu i socijalne kontakte. Na taj način oni su lišeni jednakog učešća u društveno-ekonomskim procesima” poručuju partneri na projektu, koji su zbog toga sproveli anketu koja je rezultirala detaljnom analizom potreba mladih žena i muškaraca koji imaju teškoća u kretanju.

Kako ističu, glavni cilj celog projekta bilo je pružanje  podrške mladima sa invaliditetom i omladinskim radnicima i radnicama koji rade sa mladima sa invaliditetom.

“Podrška se sastoji u razvoju i korišćenju alata za povećanje razumevanja prava mladih sa invaliditetom na osamostaljivanje pri kretanju i podsticanju socijalne uključenosti korišćenjem internet mape pristupačnih mesta za slobodne aktivnosti” poručuje Dragana Lazarević iz Udruženja Azbuki.

U okviru projekta pripremljen je trening kurs, publikacija za mlade koja je kompletno dostupna u elektronskom obliku. U publikaciji se mogu naći informacije o pravima koja se tiču samostalnosti u kretanju, standardima pristupačnosti, potrebama i izazovima u pružanju podrške, ali i o osnovnim pravima garantovanim u EU.

Po ugledu na Evropsku uniju, neophodno je eliminisati diskriminaciju i obezbediti ostvarivanje svih prava osoba sa invaliditetom, ravnopravno sa drugima,  ne samo u teoriji već i u praksi.

Projekat „Podrška osamostaljivanju pri kretanju mladih sa invaliditetom kroz usmeravanje i mapiranje pristupačnih lokacija“ realizovalo je udruženje AzBuki iz Niša, zajedno sa partnerima iz Bugarske i Italije, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program Erasmus+.

Više detalja o aktivnostima pronađite na zvaničnom sajtu projekta.

Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja ukoliko se želi ostvariti uspeh u postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Podrška Evropske unije društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom vredna je skoro 62 miliona evra, od 2008. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. Delegacija Evropske unije u Srbiji podržava Paraolimpijski komitet Srbije. Cilj ove podrške su što bolji rezultati sportista i inkluzija u sportu, koji bi trebalo da bude dostupan svima. Evropska unija radi na promociji inkluzije u svim sferama društva.