“Najveći uspeh u životu je kada čovek spozna šta je sreća… Ovde sam najviše voleo da treniram, na ovim terenima… Od čoveka koji samo što nije postao biljka, ja sam uspeo da se opet vratim na ove terene“, poručuje Danilo Jovanov, jedan od najvećih srpskih košarkaških talenata, koji posle saobraćajne nesreće već 22 godine koristi invalidska kolica.

U Kraljevu sada oko 500 osoba sa invaliditetom i oko 6000 ljudi koji se suočavaju sa nepristupačnim gradskim okruženjem može da koristi sportske objekte. Izgrađene su rampe i pristupni putevi do atletskog stadiona i kompleksa objekata za rekreaciju.

“Ne bih bio sada ovde da dobri ljudi iz Evropske unije, donatori kojima želim da iskažem ogromnu zahvalnost što su nam pomogli da napravimo ovu prelepu rampu za osobe sa invaliditetom i za sve nas koji koristimo invalidska kolica. Ovde se stvarala svetska košarka, velika imena su igrala na ovom košu sam mnom, od Vlada Divca, Ducija Simonovića, Nenada Krstića, Miloša Babića, svih tih velikih imena”, kaže Danilo.

Izgradnjom pristupnih staza do sportskih i rekreativnih objekata za osobe sa invaliditetom, stvoreni su neophodni uslovi da svi građane i građanke mogu da koriste atletski stadion i rekreativni kompleks. Ovaj projekat je takođe omogućio siguran i lakši pristup keju na reci Ibar ne samo za osobe sa invaliditetom, već i za bicikliste, roditelje sa malom decom, starije građane i građanke. Izgradnja pristupnih staza završena je u junu 2020.

Pristupne staze su izgrađene kroz projekat „Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na teritoriji Kraljeva“ koji je finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Srbije preko EU PRO programa, sve osobe sa invaliditetom, kao i svi građani i građanke Kraljeva, ubuduće će moći lakše i bezbednije da dođu do šetališta kraj Ibra, obližnjeg sportsko-rekreativnog kompleksa i atletskog stadiona. Ukupna vrednost izgradnje pristupnih staza u Kraljevu iznosi skoro 120 hiljada evra; opština Kraljevo uložila je skoro 20 hiljada evra, dok je EU finansirala izgradnju sa preko 100 hiljada evra. Do sada je EU podržala unapređenje i pristupačnost sportskih i rekreativnih objekata u preko 50 opština u Srbiji.

Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja ukoliko se želi ostvariti uspeh u postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Podrška Evropske unije društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom vredna je skoro 62 miliona evra, od 2008. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. Delegacija Evropske unije u Srbiji podržava Paraolimpijski komitet Srbije. Cilj ove podrške su što bolji rezultati sportista i inkluzija u sportu, koji bi trebalo da bude dostupan svima. Evropska unija radi na promociji inkluzije u svim sferama društva.