Noel ima 10 godina i ovo mu je peta godina od kada učestvuje u programu Uhvati grivu Razvoj i unapređenje terapijskog jahanja za decu sa invaliditetom. Imao je značajnih problema sa kičmom i desnom rukom, ali da se njegovo stanje u velikoj meri poboljšalo upravo zahvaljujući ovim treninzima. Takođe, ima mnogo više samopuzdanja i napredovao je u ostvarivanju komunikacije sa drugim ljudima. Slično iskustvo deli i dvanaestogodišnja Jovana kojoj ovi trenizi mnogo znače, kaže njena mama.

„Osmeh dok dolazimo na jahanje, osmeh na konju, čak i to što ne želi da sidje sa konja, to je moj najjači utisak“, priča Snežana Dabić, Jovanina mama.

Projekat Uhvati grivu traje do kraja godine, a sprovodi ga udruženje GRIVA iz Sombora kako bi unapredili kvalitet života dece sa invaliditetom uzrasta od 4 do 15 godina. Kao deo Programa malih grantova za OCD u okvitu projekta „SOCIETIES 2- Podrška OCD u osnaživanju tehničkih veština, uključivanju osoba sa invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu“ sa partnerima Caritas Srbije i Građanske inicijative projekat je dobio sredstva pomoću kojih je do sada je realizovano 178 individualnih i grupnih sesija u programu terapijskog jahanja za 26 dečaka i devojčica i oko 70 članova njihovih porodica. Za specifične pozicije u terapijskom jahanju obučeno je 10 volontera i volonterki uzrasta od 18 do 27 godina. Nabavljena je nedostajuća oprema za decu i oprema za dva konja koja su specifično trenirana za rad u terapijskom jahanju i adaptiran je prostor za veći broj korisnika i korisnica.

„Uočili smo da deca na koju se fokusira naš projekat najčešće nisu uključena u organizovane vaninstitucionalne aktivnosti podrške ili jesu u manjoj meri. Razlozi su nepostojanje ili neprimenjivanje prilagođenih programa i procedura za ovu grupu dece, nedostatak sadržaja koji bi uključili cele vršnjačke grupe, prenaglašeno forsiranje takmičarskih sadržaja nasuprot organizovanom igrovnom kontekstu koji je srž kreativnog učenja i ličnog napretka, saglasno mogućnostima pojedinog deteta. Terapijsko jahanje, kako ga je naša organizacija usvojila i razvijala, omogućava da svako dete, bez obzira na smetnje u razvoju, invaliditet, pol ili uzrast može biti uključen u aktivnosti programa“, kaže Goran Lekić, koordinator UG Griva.

Ovaj projekat upravo insistira na grupnom radu, saglasno i uz poštovanje mogućnosti svakog deteta, u prirodnom okruženju, u atmosferi prihvatanja drugih i drugačijih, gde se uspeh drugog posmatra kao zajednički uspeh, a dete dobija više samopouzdanja. Takvo je i Jovanino iskustvo.

„Sva deca iz njenog okruženja se bave nekim sportom, a ona nije mogla ni u čemu da se pronađe. Ranije se stalno plašila životinja, a sada im prilazi bez straha. Vidno se otvorila i prema drugoj deci. Jovana još uvek voli da se igra i svaki put jaše sa svojom lutkom. Voditelji se trude da sve uče kroz igru, a ona uživa u zadacima koje joj zadaju“, objašnjava Jovanina mama Snežana.

Ovakav model dobio je značajnu podršku na stučnim skupovima o terapijskom jahanju, a podržan je i od strane Ministarstva prosvete  i obrazovanja republike Srbije, te prepoznat kao adekvatan model podrške deci sa smetnjama u razvoju.

Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja ukoliko se želi ostvariti uspeh u postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Podrška Evropske unije društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom vredna je skoro 62 miliona evra, od 2008. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. Delegacija Evropske unije u Srbiji podržava Paraolimpijski komitet Srbije. Cilj ove podrške su što bolji rezultati sportista i inkluzija u sportu, koji bi trebalo da bude dostupan svima. Evropska unija radi na promociji inkluzije u svim sferama društva.